CV

Carl Henrik Koch

Curriculum Vitae og Bibliografi

2007 31. august

Fratrådt stillingen som docent ved Københavns Universitet

 

2005 november

Af Det danske Akademie tilkendt Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelses pris for "en betydelig sproglig/litterær kulturindsats".

 

se www.danskeakademi.dk

2005-2009

Medlem af Niels Bohr Arkivets bestyrelse.

 

2005-2007

Medlem af og næstformand for Folkeuniversitetets Storkøbenhavnske region.

 

2004-2010

Medlem af Folkeuniversitetsnævnet.

 

2003 September

Genindtrådt i stillingen som docent ved Institut for pædagogik og retorik.

 

2002

Indvalgt som medlem af Dansk Bibliofilklub.

 

2002-2003

Frikøbt af Carlsberg Fonden

 

2001-2007

Vicepræsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

 

1999-2007

Formand ofr styrelsen for Folkeuniversitetet i København.

 

1999-2002

Frikøbt af Statens Humanistiske Forskningsråd.

 

1999-2000

Formand for Det kongelige Biblioteks forskningsudvalg.

 

1998

Indvalgt i Det danske Sprog- og Litteratursekslab.

 

1998-2001

Genindtrådt i, formand for, Den danske Nationalkomité for Videnskabshistori og Videnskabsfilosofi.

 

1997-2007

Genindtrådt i styrelsen for Folkeuniversitetet i København som repræsentant for Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

1995-

Konsulent og kommentator ved Søren Kierkegaard Forskningscentrets udgave af Søren Kierkegaards skrifter.

 

1994-2006

Medlem af det fælles censorkorps for filosofi. Formand 1994-95, derefter næstformand.

 

1993-1999

Viceinstitutbestyrer ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet.

 

1992-2003

Fagkonsulent og forfatter ved Den Store Danske Encyklpædie.

 

1992

Indvalgt som medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

 

1992-1998

Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd.

 

1991

Bedstefar for første gang.

 

1991-1996

Genindtrådt i redaktionen af Danish Yearbook of Philisophy.

 

1991-1992

Medlem af bestyrelsen for Søren Kierkegaardselskabet.

 

1990

Dr.phil. på afhandlingen En flue på Hegels udødelige næse, eller om Adolph Peter Adler og Søren Kierkegaards forhold til ham.

 

1989-1991

Medlem af konsistorium for Københavns Universitet og af konsistoriums forretningsudvalg.

 

1988

Docent.

 

1988-1996

Medlem af, og formand for, programrådet for Folkeuniversitetet i København og i egenskab heraf medlem af dets styrelse.

 

1988-1991

Bestyrer for Filosofisk Institut, Københavns Universitet.

 

1981-1994

Medlem af den Danske Nationalkomité for Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi.

 

1981-1984

Bestyrer for Filosofisk Institut, Københavns Universitet.

 

1980

Opretter linjestudiet i idéhistorie ved Folkeuniversitetet i København. Linjestudieleder indtil 1988.

 

1974-1989

Hovedredaktør af Filosofiske Studier.

 

1976-1977

Dekan for Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, medlem af konsistorium og dettes budget- og forretningsudvalg.

 

1974-1976

Prodekan ved Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.Formnd for fakultetets budget- og forretningsudvalg.

 

1974-1977

Medlem af Det humanistiske Fakultetsråd, Københavns Universitet.

 

1973-1974

Seniorstipendiat.

 

1972

Opretter sammen med Mogens Blegvad linjestudiet i filosofi ved Folkeuniversitetet i København.

 

1967-1994

Censor i filosofi ved Odense og Århus Universitet.

 

1967-1969

Medlem af redaktionen af Danish Yearbook of Philosophy.

 

1968

Lektor.

 

1967

Afdelingsleder.

 

1966

Amanuensis ved Københavns Universitets Filosofiske Laboratorium.

 

1965-1966

Forskningsbibliotekar ved Det kongelige Bibliotek.

 

1965

Mag.art i filosofi fra Københavns Universitet med hovedfag i erkendelsesteori og bifag i filosofihistorie, etik, naturfilosofi og psykologi.

 

1965

Tillægseksamen i latin.

 

1964

Far for første gang.

 

1963

Århus Universitets guldmedalje for besvarelse af prisspørgsmålet:

 

1962

Gift for første og eneste gang.

 

1960-1961

Laborantkursus i psykologi ved psykologisk laboratorium.

 

1958-1959

Studier i matematik, fysik og kemi ved Københavns Universitet.

 

1958

Matematisk-naturvidenskabelig student fra Rungsted Statsskole.

 

1938, 15. november

Født.

 

Siden min ansættelse på Københavns Universitet har jeg været medlem af diverse udvalg til bedømmelse af specialer, prisopgaver, afhandlinger indleveret for doktorgraden, ansøgere til stillinger som amanuensis, lektor, ekstern lektor og professor og har i adskillige perioder været medlem af, og formand for, studienævnet for filosofi.

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse