Artikler

Carl Henrik Koch

Curriculum Vitae og Bibliografi

Artikler, anmeldelser, bidrag til samleværker, leksikonartikler og diverse småskrifter.

Artikler

 1. "Kierkegaard's Relation to Danish Philosophy of the Golden Age" - i A Companion to Kierkegaard (Blackwell Companions to Philisophy), 2015, s.s 66-79.
 2. "Newtons verden" - i Kvant. Tidsskrift for Fysik og Astronomi, 24. årgang, nr. 2 (maj 2013), ss. 30-33.
 3. "Den mangfoldige Hume" - i Fund og Forskning, bd. 51, 2012, København 2012, ss. 261-280.
 4. "Harald Høffding: The Respectful Critic" - i Jon Stewart (ed.): Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 11: Kierkegaards Influence on Philosophy, Tome I: German and Scandinavian Philosophy, Farnham 2012, ss. 267-285.
 5. "Hans Brøchner: Professor of Philosophy, Antagonist - and a Loving and Admiring Relative" - i Jon Stewart (ed.): Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 11: Kierkegaard's influence on Philosophy, Tome I: German and Scandinavien Philisophy, Farnham 2012, ss. 245-265.
 6. "Aesthetics and Christianity in the Early Works of H.L. Martensen" - i J. Stewart (udg.) Hans Lassen Martensen. Theologian, Philosopher and Social Critic, Copenhagen 2012, ss. 195-218.
 7. "Den florissante tids danske tænkning" - i G. Hvidberg-Hansen og S. Miss (red.): Aftenlandet. Motiver og stemninger i dansk landskabsmaleri omkring 1800, København 2011, ss. 96-102 (Udstillingskatalog udgivet af Thorvaldsens Museum og Odense Bys Museer).
 8. "Jørgen Jørgensen and Logical Positivism" - i J. Manninen & F. Stadler (eds): The Vienna Circle in the Nordic Countries. Networks and Transformations of Logical Empirism (Vienna Circle Institute Yearbook [2008]), 2010, ss. 153-166.
 9. "Adolph Peter Adler: A Stumbling-Bloch and an Inspiration for Kierkegaard" - i Jon Stewart (ed): Kierkegaard Research: Sources Reception and Resources, Volume 7: Kierkegaard and his Danish Contemporaries, Tome II: Theology, Farnham 2009, ss 1-22.
 10. "Frederik Ludvig Zeuthen: "I stuck a light, lit a fire - now it is burning. And this 'fire' Dr. Zeuthen wants to extinguish - with an 'enema syringe'. "" - i Jon Stewart (ed): Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 7: Kierkegaard and his Danish Contemporaries, Tome I: Philosophy, Politics and Social Theory, Farnham 2009, ss 303-317.
 11. "Frederik Christian Sibbern: "the lovable, remarkable thinker, Council Sibbern" and the political Simple-Peter Sibbern"" - i Jon Stewart (ed): Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 7: Kierkegaard and his Danish Contemporaries, Tome I: Philosophy, Politics and Social Theory, Farnham 2009, ss. 229-260.
 12. "Hans Brøchners forelæsninger om Kierkegaard" - i Fund og Forskning 47, 2008, ss. 223-242.
 13. "Heiberg's 'Hegelian' Solution to the Free Will Problem" - i: Jon Stewart (ed.): Johan Ludvig Heiberg, Philosopher, Littérateur, Dramaturge, and Political Thinker, København 2008, ss. 1-36.
 14. "Fra Aristoteles til Newton - Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie" - i: Kvant. Tidsskrift for Fysik og Astronomi, 18. årg. Nr. 3, September 2007, ss. 6-12.
 15. "Dansk filosofi i national indpakning. En studie i Harald Høffdings historiografi" - i: H. Blicher, M.K. Jørgensen, M. Akhøj Nielsen (udg.): Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie. Festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen, København 2007, ss. 223-232.
 16. ”Frederik Dreier: et kort kapitel i den danske filosofis historie” i: Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik, 2003, nr. 2, ss. 1-11.
 17. ”Frederik Christian Sibbern 18.7.1785-16.12.1872” i: Filosofiske Studier 19, 1999, ss. 113-126.
 18. ”Steno og det 17. århundredes filosofi” i: Videnskabsforskning 19, 1998, ss. 2-10.
 19. ”Hans Brøchner og Georg Brandes” i: Nordica 14, 1998, ss. 117-136.
 20. "Træk af Hegels betydning for dansk åndsliv i det 19. århundrede” i: Filosofi, nr. 2, 1997, ss. 18-31.
 21. ”Über Kierkegaard und das ’Interessante’” i: Kierkegaardiana 18, 1996, ss. 126-147.
 22. ”Magister Adler og hans åbenbaring” i: Årbog for Københavns Stift 1995, ss. 51-62.
 23. ”I anledning af .... Om anledningens kategori i ’Enten-Eller’” i: Filosofiske Studier 15, 1995, ss. 136-146.
 24. ”Kierkegaard og ’Det interessante’” i: F.H. Mortensen: Kierkegaard 1993 Digtning, Filosofi, Teologi, 1993, ss. 7-24.
 25. ”Filosoffer på krigsstien. Forholdet mellem Harald Høffding og Anton Thomsen belyst ud fra breve og dagbøger” i: Fund og Forskning 31, 1992, ss. 113-142.
 26. ”Et kapitel i den danske logiks historie” i: Filosofiske Studier 12, 1991, ss. 85-96.
 27. “The correspondence of Ernst Mach with a young Danish philosopher” i: Danish Yearbook of Philosophy 26, 1991, ss. 97-112.
 28. ”Idéhistoriske betragtninger over det 17. århundredes naturvidenskabelige revolution” i: Filosofiske Studier 10, 1989, ss. 127-140.
 29. ”Filosofien i mellemkrigsårenes København” i: Slagmark 11, 1988, ss. 87-95.
 30. ”Hvad ville Tocqueville ?” i: Filosofiske Studier 9, 1987, ss. 107-124.
 31. ”Vico og Joyce” i: Filosofiske Studier 8, 1986, ss. 143-154.
 32. ”Danish Philosophical Aesthetics c. 1800-1930” i: Danish Yearbook of Philosophy 23, 1986, ss. 180-194.
 33. ”Hvem var egentlig Carl Lange ? Om Carl Lange og følelseslivets fysiologi” i: Nordisk Psykologi 38, 1986, ss. 41-54.
 34. ”Wien som Arnested for Mellemkrigstidens Filosofi”i: Filosofiske Studier 7, 1985, ss. 6-28.
 35. ”Idéhistoriske uddannelsesforløb i Københavnsområdet” i: Idehistorie til Debat, 1984, ss. 63-72.
 36. ”Petrus Severinus, Francis Bacon og Naturiagttagelsen” i: Dansk Medicin-historisk årbog 1979, 1980, ss. 161-172.
 37. ”Om menneskets pligter overfor dyrene, idehistorisk belysning af et tema i det 18. århundredes danske filosofi” i: P. Højholt, V. Lundbye og J. Smærup Sørensen: Spurvens Vilje. Om Natur og Digtning, 1980, ss. 9-28.
 38. ”Francis Bacons idollære” i: Museum Tusculanum, 40-43, 1980, ss. 681-697.
 39. ”A.S. Ørsted og Striden om Viljens Frihed” i: D. Tamm (udg.): Anders Sandøe Ørsted 1778-1978, 1980, ss. 87-121.
 40. ”Bacon on Mathematics” i: Danish Yearbook of Philosophy 16, 1979, ss. 7-36.
 41. ”Frihed og almenvilje. Et studie i Jean-Jacques Rousseaus politiske filosofi” i: Filosofiske Studier 2, 1979, ss. 129-152.
 42. ”Jens Kraft; et kapitel i den danske filosofis historie i det 18. århundrede” i: Filosofiske Studier 1, 1978, ss. 239-262.
 43. ”Hvad er Relativisme? Refleksioner over Bent Schultzers filosofi” i: Dansk Filosofi og Psykologi 1, 1978, ss. 85-104.
 44. “Kristian Kroman, his epistemology and it’s similarity to Émile Meyerson’s views on causality and identity” i: Danish Yearbook of Philosophy 13, 1976, ss. 147-166.
 45. ”Man’s duties to animals: a danish contribution to the discussion of the rights of animals in the eighteenth century” i: Danish Yearbook of Philosophy 13, 1976, ss. 11-28.

Bidrag til samleværker

 1. "Kierkegaard's Relation to Danish Philosophy of the Golden Age" - i A Companion to Kierkegaard (Blackwell Companions to Philosophy), Oxford 2015, ss. 66-79.
 2. Grundriss der Geschichte der Philosophie, Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Bd. 5,2, ss. 1506-1529: Dänemark und Norwegen, Basel 2014.
 3. "Den anden side af Newton" - i Weekendavisens tillæg Ideer, 15. februar 2013, s. 10-11.
 4. "Jens Kraft (2 October 1720-18 March 1765)" - i: Dictionary of Literary Biography, Vol. 345: Norwegian Writers, 1500 to 1900, ed. by L.H. Isaacson, Detroit etc.: Gale, Cengage learning 2010, pp. 171-174.
 5. "Videnskabelige teorier og dagligdagens verden" - i: En ny himmel. verdensbilleder fra kugleskaller til kvanteskum. [Aarhus 2009], ss.121-129.
 6. "En kritisk røst i guldalderen [F.C. Sibbern]" - i J. Garff (red.): At komme til sig selv. 15 portrætter af danske dannelsestænkere. [København] 2008, ss. 43-63.
 7. "Om dannelse - et begrebsmæssigt potpourri" - i: J. Garff (red.): At komme til sig selv. 15 portrætter af danske dannelsestænkere. [København] 2008, ss. 8-26.
 8. "Filosofi og Teologi" - i Peter C. Kjærgaard (udg.): Dansk Naturvidenskabs Historie 3: Lys over landet 1850-1920, [Aarhus] 2006, s. 443-461, (kap.22).
 9. "Schools and Movements" - i Knud Haakonssen (udg.): The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy, vol. 1, chp. 3, pp. 45-68, Cambridge 2006.
 10. ”Cort Aslaksen og den mosaiske fysik” - i Helge Kragh m.fl.: Dansk Naturvidenskabs Historie, bd. 1: Fra Middelalderlærdom til den Nye Videnskab. 1000-1730. [Aarhus] 2005, s. 259-264.
 11. ”Ingen i Danmark var hjemme i Philosophien som Baggesen”, Den tyske forbindelse kulturelle udvekslinger gennem 400 år. Red. af Birthe Hoffmann, [København] 2004, ss. 85-101.
 12. ”Tycho Brahe og astrologien”, Meddelelser fra Ole Rømers Venner, 11. årg., nr. 1, 2003, [København 2003], ss. 24-32.
 13. ”Steno og ’Dissektion af et hajhoved’”. Efterskrift af C.H. Koch - i: J. Teuber: Højdepunkter i dansk naturvidenskab, ss. 96-101, 2002.
 14. til Notesbog 4 og til Notesbog 13 (sammen med Peter Tudvad) - i: Søren Kierkegaards Skrifter, red. af N.J. Cappelørn, J. Garff, Jette Knudsen, J. Kondrup og Alastair McKinnon, K 19. Kommentarbind til notesbøgerne 1-15, ss. 185-219 og ss. 543-600. 2001.
 15. Grundriss der Geschichte der Philosophie, Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, bd. 4,2, 2001, 2. del, ss. 1246-1255: Dänemark.
 16. ”Kommentarer til Journalerne AA, BB, CC, DD”. [Af] Heinrich Anz, Niels Jørgen Cappelørn, Per Dahl, Carl Henrik Koch og Lars Peter Rømhild i: Søren Kierkegaards Skrifter, red af N.J. Cappelørn, J. Garff, Jette Knudsen, Johnny Kondrup, Alastair McKinnon, bind K17. Kommentarbind til Journalerne AA, BB, CC, DD, 2000.
 17. ”To generationer i københavnsk filosofi. Post-spekulationens og positivismens tidsalder 1880-1945” i: Th. Søderqvist, J. Faye, H. Kragh og F.A. Rasmussen (red.): Videnskabernes København, 1998, ss. 25-42.
 18. ”Kommentarer til Enten-Eller. Første del [. Af] Niels Jørgen Cappelørn, Carl Henrik Koch, Finn Hauberg Mortensen og Niels Holger Petersen i: Søren Kierkegaards Skrifter, red. af N.J. Cappelørn, J. Garff, J. Kondrup, A. McKinnon og F. Hauberg Mortensen, bind K2-3[.] Kommentarbind til Enten-Eller, 1997.
 19. Indledning til Baruch de Spinoza: Etik. Oversat og forsynet med noter af S.V. Rasmussen. Gennemset og med indledning af Carl Henrik Koch, 1996, ss. vii-xxvi.
 20. ”Kunsten, Kunstneren, Skønheden og Kærligheden - Om Marsilio Ficinos Metafysik i dens Relation til Renæssancens Kunst” i : Stig Brøgger og Otto Jul Pedersen: Kunst og æstetik, 1996, ss. 79-108.
 21. ”Descartes og Hobbes” i: B. Rahbek (red): Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år, 1995, ss. 174-190. 2. udg., 1. oplag 1997. 3. udg., 1. oplag 2007
 22. ”John Lockes politiske filosofi” i : N. Juul Foss og P. Kurrild-Klitgaard (red): Etik, Marked og Stat. Liberalismen fra Locke til Nozick, 1992, ss. 22-46.
 23. ”Pascal og Kierkegaard ’antihumanismens tænkere’” i: B. Bertung (red): Kierkegaards inspiration. En Antologi, 1991, ss. 18-25.
 24. ”Idéhistoriske betragtninger over Dr. Mises’ engleskrift” i: Dr. Mises (G.T. Fechner): Om Engle. En sammenlignende anatomisk Skitse, 1985, ss. 19-28.
 25. ”Naturbegrebets udvikling. En idehistorisk skitse” i: N. Bonde, J. Hoffmeyer og H. Stangerup (red): Naturens historiefortællere 1: Fra Platon til Darwin, 1985, ss. 115-124. Paperbackudgave, 1996.
 26. ”Enevælde af Guds nåde” i: S.E. Stybe: Politiske Ideologier. Fra Platon til Mao, 1972, ss. 78-117. 2. udg. 1974, 3. udg. 1979.

Anmeldelser

 1. Regnar Birkelund: Frihed til fælles bedste: En oppositionel stemme fra fortiden, Aarhus 2008 - i: Grundtvig-Studier 2009, 2009, pp. 220-233.
 2. Sune Auken: Sagas spejl. Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S. Grundtvig, København 2005 - i Kritik 178, 2005, pp. 72-76.
 3. Nicholas Rescher: On Leibniz, Pittsburgh 2003 - i Centaurus 46, 2004, pp. 234-235.
 4. G. Bruno: Om årsagen, princippet og enheden. I oversættelse ved Ole Jorn. Med indledning af Axel Haaning. København 2000 i Politiken, 4. november 2000.
 5. Julie Robin Solomon: Objectivity in the Making. Francis Bacon and the Politics of Inquiry, Baltimore and London 1998 i: Centaurus 42, 2000, no 2, s. 157.
 6. Chaos. Niels Stensen’s Chaos-manuscript Copenhagen 1659. Complete edition with Intr., Notes and Commentary by August Ziggelaar. Copenhagen 1997 (Acta Historia Scientiarum Naturalium et Medicinalium, Vol. 44) i: Centaurus 40, 1998, no 3-4, ss. 382-384.
 7. H. Steffens: Indledning til philosophiske Forelæsninger. Udgivet af Johnny Kondrup med et tillæg af Flemming Lundgreen-Nielsen. København 1996 i Danske Studier 1997, ss. 227-242.
 8. C. Wybrow: The Bible, Baconianism, and Mastery over Nature i: Centaurus 36, 1993, ss. 95-96.
 9. B.F. McGuiness (ed): Unified Science og D. Zolo: Reflexive Epistemology. The Philosophical Legacy of Otto Neurath i: Lychnos, 1991, ss. 304-307.
 10. J.C. Brigg: Francis Bacon and the Rhetoric of Nature i: Centaurus 33, 1990, ss. 378-379.
 11. A. Pérez-Ramon: Francis Bacon’s Idea of Science i: Centaurus 33, 1990, ss. 261-262.
 12. P. Urbach: Francis Bacon’s Philosophy of Science i: Centaurus 33, 1990, ss. 262-263.
 13. B. Shapiro & Robert G. Frank: English Scientific Virtuosi in the 16th and the 17th Centuries i: Centaurus 1981-1982, ss. 339-340.
 14. ”Videnskabelig relativisme og metodisk absolutisme” (Anm. af B. Schultzer: Direktiv Idealisme) i: Vindrosen 11, 1966, ss. 78-80.

Bidrag til Leksika

 1. Bidrag til ca. 75 artikler i Politikens Filosofi Leksikon, redigeret af Poul Lübcke, 2010.
 2. 74 artikler og medforfatter til 3 i Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning, red. af Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt, 2008.
 3. "Niels Stensen" - i Dictionary of Medical Biography, ed. by W.F. Bynum & Helen Bynum, vol. 5, Westport, Connecticut/London 2007, pp. 1188-1189.
 4. Artikler om Bodin, Boyle, Brahe, Charron, Copernicus, Gassendi, Geulincx, Herbert of Cherbury, Kepler og Pufendorf + tilføjelser og revisioner af 10 andre artikler i Anton Høgli/ Poul Lübcke (Hg.): Philosophie-Lexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 1997.
 5. Ca. 325 artikler om filosoffer og filosofiske emner fra A til Å i Den Store Danske Encyklopædie.
 6. Artiklerne “Danish Philosophy”, ”Harald Høffding” og ”Jørgen Jørgensen” i T. Honderich (ed.): The Cambridge Companion to Philosophy, 1995.
 7. Artikler om Eilschov, Kraft, H.C. Ørsted, A.S. Ørsted, H. Steffens, Sibbern, Rasmus Nielsen og H. Brøchner i: Encyclopædie Philosophique Universelle III: Les Oeuvres Philosophiques. Dictionnaire, T. I: Philosophie occidentale, 1993.
 8. Filosofisk Ordbog. Ord og udtryk fra oldtiden til dagens tankeverden. Udarbejdet af B. og K. Hanneborg under medvirken af C.H. Koch, 1971. 2. udg. 1994.

Diverse.

 1. "David som jeg kendte ham - en erindringsmosaik" - i Reflex, no. 49, december 2013, ss. 24-31.
 2. "Den anden side af Newton" - i Weekendavisens tillæg Ideer, 15. februar 2013, ss. 10-11.
 3. "Antikvariske erindringer" - i: Booktraders Julehæfte 2012, 22. årgang. (København 2012), ss. 13-15.
 4. "Karsten Friis Johansen 5. december 1930-29. juli 2010". Nekrolog i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed 2011-2012, København 2012, ss. 207-217.
 5. "Reflektioner over mindeord som genre", Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets virksomhed 2010-2011, ss. 183-187.
 6. ”Bruger eller samler?” - i: Vore Yndlingsbøger II (privattryk, Dansk Bibliofil-Klub 2010), ss. 12-14.
 7. ”Fem svar fra en filosofihistoriker” - i: Filosofi. Fem spørgsmål, redigeret af F.K. Thomsen og J.v.H. Holtermann, København 2010, ss. 83-95.
 8.  
 9. ”Einstein og dansk humaniora”. Universitetsavisen, nr. 8, 2005, 26. maj 2005, s. 8- 9.
 10. ”Mogens Blegvad 25. juni 1917” 12. august 2001. Nekrolog i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed 2001-2002, København 2003, ss. 217-228.
 11. ”Tanker ved en bogudgivelse” (I anledning af udgivelsen af Fem højdepunkter i dansk naturvidenskab), Meddelelser fra Ole Rømers Venner, 11. årg., nr. 1, 2003, [København 2003], ss. 44-50.
 12. ”Olaf Pedersen. 8. april 1920” 3. december 1997. Nekrolog i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed 1998-2000. København 2000, ss. 361-377.
 13. ”En ny videnskabshistorisk genre?” [Opposition ex auditorio ved Thomas Søderqvists forsvar af afhandlingen Hvilken kamp for at undslippe. En biografi om immunologen og nobelpristageren Niels Kaj Jerne. 4. september 1998.] Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2, ss. 280-286, [u.s. 1999].
 14. ”1968 - og alt det”. Kronik i Berlingske Tidende, 1. sektion, mandag 30. august 1999.
 15. Opposition 19. juli 1997 ved Flemming Steen Nielsens forsvar af afhandlingen ”Alfred Sidgwicks argumentationsteori” (København 1997) for den filosofiske doktorgrad” i: Filosofiske Studier 18, 1998, ss. 195-208.
 16. ”Eksistentielt begrundede krav til videnssøgning” i Folkeuniversitetet i det 21. århundrede. Rapport fra Konference 3.-4. marts 1998. U.s. 1998.
 17. Medforfatter til Evaluering af humaniora. En rapport fra arbejdsgruppen vedrørende evaluering af humanistisk forskning. Udg. af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1997.
 18. Nekrolog over Svend Erik Stybe i: Københavns Universitet. Årbog 1996, ss. 825-827.
 19. Nekrolog over Svend Erik Stybe i Weekendavisen 24. august 1995.
 20. ”Filosofiens genkomst” i: Folkeuniversitetets sommeravis (1995), s. 1.
 21. ”Universiteterne forsker - Folkeuniversitetet formidler” i: Folkeuniversitetets sommeravis, 92 (1992), s. 2.
 22. ”En replik” (Til L. Borck Hansen i anledning af 1.5) i: Præsteforeningens Blad 1991, no 20, ss. 414-415.
 23. Undervisningsmateriale til Folkeuniversitets fjernkursus i det 17. og 18. århundredes europæiske filosofi. Kursusintroduktion (9 s.) + Studievejledning (60 s.), København 1986.
 24. "Bent Schultzer 1904-1973”i: Symposion 5, nr. 3, ss. 2-11.
 25. Oversættelse af E. Schrödinger: Mennesket og Universet, København 1965, 145 s.

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse